Publish digitally?

Reading ePubs made easy with the Optima Reader. Click and Read!

+3110 220 11 49 account@ogc.nl
Sort by:
Category:
Show password protected

Title

Author

No summary.

<>

Organisational Environment and Challenging Behaviours in Residents with Intellectual Disabilities: an Ecological Perspective

Vanessa Olivier-Pijpers

[i]Organisational Environment and Challenging Behaviours in Residents with Intellectual Disabilities: an Ecological Perspective.[/i] The use of ecological theory as sensitising framework aids detailed investigation of the organisational environment of specialised disability service organisations for residents with intellectual disabilities who display challenging behaviours. It enabled the identification of relevant aspects at all of the ecological system levels (the onto-, micro-, meso-, exo-, macro- and chronosystem levels). These ecological system aspects may enhance or limit the prevention and management of residents’ challenging behaviours, and they are directly, or indirectly via staff, linked to residents’ functioning and development. Thus, a holistic view on the prevention and management of challenging behaviours is valuable and necessary for the provision of proper support services to residents with intellectual disabilities. [i]Organisatiecontext en probleemgedrag bij bewoners met verstandelijke beperkingen: een ecologisch perspectief.[/i] Vanuit ecologisch perspectief is de organisatiecontext bestudeerd van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen die probleemgedrag vertonen. Dit maakte het mogelijk relevante aspecten te achterhalen op alle ecologische systeemniveaus (te weten het onto-, micro-, meso-, exo-, macro- en chronosysteem). Deze ecologische systeemaspecten kunnen de preventie en het omgaan met probleemgedrag van de bewoners verbeteren of beperken. Ook zijn de systeemaspecten direct, of indirect via de begeleiders, gekoppeld aan het functioneren en de ontwikkeling van de bewoners. Een holistische visie op de preventie en het omgaan met probleemgedrag is dus waardevol en noodzakelijk voor het verlenen van goede ondersteuning aan bewoners met verstandelijke beperkingen.


Optima Reader

PDF

This publication requires a passcode.

Unlock