Publish digitally?

Reading ePubs made easy with the Optima Reader. Click and Read!

+3110 220 11 49 account@ogc.nl
Sort by:
Category:
Show password protected

Title

Author

No summary.

<>

Building bridges between perinatal

Minke van Minde

Samenvatting: Geografisch gerelateerde gezondheidsverschillen en ongelijkheden zijn van groot maatschap- pelijk belang, vooral als het gaat om perinatale gezondheid en kinderwelzijn. De jeugdgezond- heidszorg (JGZ) in Nederland heeft een unieke kans om kwetsbare gezinnen te signaleren. Het doel van dit proefschrift was het ontwikkelen, implementeren en analyseren van de effectiviteit van een postnatale risicosignalering in de JGZ, evenals het bestuderen van de overdracht van verloskundige- en kraamzorg naar de JGZ en ten slotte het verminderen van groei- en ontwik- kelingsproblemen bij jonge kinderen, met name in gezinnen met een lage sociaaleconomische status. Summary: Geographical related health inequalities and inequities are of huge societal concern, especially when it comes to perinatal health and child welfare. Preventive Child Healthcare (PCHC) in the Netherlands has a unique opportunity to address vulnerable families. In this thesis the aim was to design, implement and study the effectiveness of a postnatal risk assessment in PCHC, as well as to study handover from obstetric care to PCHC and finally, to reduce child growth and developmental problems, particularly in families with a low socio-economic status.


Optima Reader

PDF

This publication requires a passcode.

Unlock